Nieuw!! IPV-toestel

Een revolutionaire behandelmethode voor patiënten met ademhalingsaandoeningen

Flowventilatie of Intra Pulmonale Percussie ventilatie wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met obstructieve of restrictieve ademhalingsaandoeningen zoals COPD, CF (Cystic Fibrosis) bronchiectasieën, bronchiolitis, RSV en atelectasen.

Behandeling met de IPV voorkomt ongewenste complicaties

Het principe van beademen berust op een flowgestuurde beademing,  aangevuld met toevoeging van kleine luchtflows(percussies), in hoge frequentie maar onder lage druk. Het mobiliseert de slijmen, heropent niet geventileerde longzones en verbetert de ventilatie en gasuitwisseling. 

De IPV is geschikt voor zowel  baby’s, kinderen, volwassenen als bejaarden

Na een behandeling met de IPV neemt de benauwdheid van de patiënt zienderogen af en draagt het bij tot het algemeen welbevinden van de patiënt. De IPV is niet alleen geschikt voor patiënten met chronische long-aandoeningen maar is ook te gebruiken bij acute longinfecties. 

Voordelen:

  • Mobiliseert bronchiale en pulmonale secreties 
  • Methode geeft patiënt controle over eigen ademhaling, voorkomt paniekreacties en bevordert het algemeen welbevinden van de patiënt 
  • Toepasbaar bij patiënten in chronische of acute fase 
  • Actieve medewerking van de patiënt is niet strikt noodzakelijk
  • Toediening van medicatie via de aërosolgenerator is mogelijk
  • Kostenbesparend, vermindering medicijngebruik, vermindering antibiotica 

Similar Posts