Psychomotorisch onderzoek en therapie

Wat?

Motorische problemen kunnen zich op heel verschillende manieren uiten, reeds in de baby- of peuterperiode, of pas later.

Misschien merk je dat je kind minder vloeiend beweegt of moeite heeft met leren lopen, springen, hinkelen, fietsen … Mogelijks heeft je kind moeite met dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, veters strikken, eten met mes en vork. Of de school meldt problemen met  schrijven of hanteren van materiaal zoals schaar, meetlat, gom …

Deze problemen op vlak van grove motoriek, fijne motoriek en/of schrijfmotoriek kunnen ook een invloed hebben op het sociaal functioneren van je kind. Het kan bijvoorbeeld minder actief deelnemen aan de turnles of kan op de speelplaats niet meespelen met de andere kinderen.

Psychomotorische therapie kan helpen. Jouw hulpvraag staat centraal. Om de therapie volledig op maat van je kind af te stemmen nemen we bij de start een gestandaardiseerde test af afgestemd op de behoeften van het kind.

We werken nauw samen met jou en met de school. We geven tips en tricks mee voor zowel thuis als op school.

Voor wie?

Therapieën

Schrijfmotoriek

Schrijfmotorische therapie kan nodig zijn als

  • je kind fysieke klachten heeft bij het schrijven (bijvoorbeeld spierpijn)
  • het handschrift onleesbaar is
  • je kind te traag schrijft

De therapie speelt in op het aanpassen van de pengreep, de houding en/of de schrijfbeweging op zich.

Visuomotoriek

Sommige kleuters kunnen moeilijk puzzelen, bouwen met blokken of na- en overtekenen. In de lagere school vallen ze voornamelijk uit op het vak meetkunde. Deze kinderen hebben problemen op vlak van visuele perceptie of visuomotoriek.

Bij visuomotorische therapie leren kinderen het kijken/zien (visueel-ruimtelijke waarnemingen, oriëntatie in de ruimte) combineren met het doen (grove en fijne motoriek) en het denken (redeneren, nadenken, puzzelen, organiseren …). 

Versterken van de aandacht en de concentratie

Sommige kinderen hebben het opvallend moeilijk met aandacht en concentratie. We helpen deze kinderen om hun werkhouding en taakspanning te verbeteren, beter te leren plannen, organiseren en structureren …