Neuromusculaire revalidatie en Bobath therapie

Wat?

Deze therapie richt zich voornamelijk op baby’s, kinderen en volwassenen met een neurologisch letsel, maar ook kinderen met motorische moeilijkheden komen hiervoor in aanmerking.

Tijdens de sessies worden zoveel mogelijk normale bewegingspatronen uitgelokt. Streefdoel van de therapie is om de spierspanning (tonus) te normaliseren en de motorische controle te verbeteren. Daarvoor worden behandelingstechnieken gebruikt die de spanning verminderen of net vergroten. Verschillende technieken kunnen deze spanning beïnvloeden: beweging, gewichtstransfer, positionering. Therapeuten kunnen advies geven over de beste wijze om het kind te dragen, te positioneren, te helpen bewegen in zijn dagelijkse activiteiten zoals eten, materiaal hanteren, een badje nemen, … .  Op deze manier streeft men ernaar het kind maximaal het aangeleerde te doen gebruiken  in het dagelijkse leven.

Voor wie?